To Moneythings Homeart gallery
Here are some abstract pieces of art
by the deceased sculpter/painter
and co-author of an often used art history book
sculpture white/plastiek wit 50 * 50 cm
sculpture white/plastiek wit   50 * 50 cm
J.J. Egmond
Hier zijn wat abstracte kunstwerken
door de overleden kunstenaar en mede auteur
van een veelgebruikt kunsthistorieboek
Money can be deposited on my International Bank Account Number NL44PSTB0006297835 / girorekening 6297835 J. Egmond, Amsterdam.